top of page
搜尋

修剪毛髮 $150


佳節在即,做好準備 😎


面對連日佳節,有啲細節嘅準備功夫當然唔慳得,要由內靚到外,修剪毛髮唔少得✌🏻


小店經常強調剃毛後會越剃越粗,重生毛髮重會好拮!男士三角位可以選擇修剪,除去過長凌亂毛髮,讓你向伴侶前展示完美Body!


12 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page