top of page
搜尋

大家為出海落水做準備啦😎😎想著條泳褲但又驚毛毛走出黎?😪 落左水濕身上水嗰刻毛所遁形?😫 唔洗擔心,我幫你搞掂佢😊


水著脫毛系列: B1 腋下$200 B8 Bikini (三角邊位)$200 B14 大腿$300


#脫毛 #男士脫毛 #男士蜜蠟脫毛 #男士脫毛是正常不過的事 #waxingmen

24 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page