top of page
搜尋

好多顧客都問小店既營業時間😂,其實小弟唔識休息架😆,基本上24小時恭候,方便返shift既朋友仔,不過記住要預約啊!摸門釘就唔好啦😉

5 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page