top of page
搜尋

蘆薈薄荷茶樹Mask $98

已更新:2021年8月12日
呢個Mask針對脫毛後既不適,如紅點、灼熱感等,同時可預防因脫毛刺激下引發既荳荳啊!


胸部、腹部、臀部、背部都適用架😊


#脫毛

#男士脫毛

#男士蜜蠟脫毛

#男士脫毛是正常不過的事

#waxingmen

#消費券

9 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page