top of page
搜尋

蘆薈薄荷茶樹Mask $98

已更新:2021年8月12日
呢個Mask針對脫毛後既不適,如紅點、灼熱感等,同時可預防因脫毛刺激下引發既荳荳啊!


胸部、腹部、臀部、背部都適用架😊


10 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page