top of page
搜尋

蘆薈薄荷Mask $98


經過唔同客人既試用體驗後,建議大家做完三角位全脫後,不妨可以敷個蘆薈薄荷Mask,有效降紅、抗荳同舒緩脫毛後既灼痛感,值得一試,增值價$98👍

102 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

留言


bottom of page