top of page
搜尋

購買套票優惠只去到5月31日!!!


小店明白未見官先打五十大板既感受😅,畢竟未惠顧就要買套票先可享有優惠,假若首次體驗服務後認為值得回頭,歡迎即場購買套票即時扣數😊


本想做到鐵價不二,奈何同行競爭激烈,但口碑印證一切,六月起唔會再有優惠啦!


25 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page