top of page
搜尋

8月開始預約啦!

由於消費券既帶動關係,現時預約已經去到月中啦!小弟盡力安排時間俾大家,亦請大家預約時間後盡快確認同俾埋半訂留位🙏🙏否則只安排先俾訂先留位方法,敬請見諒🙇🙇


#脫毛

#男士脫毛

#男士蜜蠟脫毛

#男士脫毛是正常不過的事

#waxingmen

#消費券

12 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page