top of page
搜尋

顧客意見


小店為客人脫毛既宗旨,就係一毛不剩,就算做到對眼幾攰都好,我地都會堅持,竭力為你做到白滑肌膚再現😊


#脫毛

#男士脫毛

#男士蜜蠟脫毛

#男士脫毛是正常不過的事

#waxingmen

22 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page