top of page
搜尋

B17 背部 $200好多朋友仔其實都會忽視左後背位,雖則自己睇唔到,但做完Gym遊完水,沖完涼或者上水時,黑色一撻撻就會顯而易見,大家要留意啦😉

13 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page