top of page
搜尋

B6 Bazillian (前後三角全脫) $600
呢位客人好期待我post佢前後對比相出黎😅,今晚就放佢出黎!由雜亂無章到全脫後既三角位,觀感乾淨左好多😉


78 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page