top of page
搜尋

B6 Bazillian (前後三角全脫) $600
呢位客人好期待我post佢前後對比相出黎😅,今晚就放佢出黎!由雜亂無章到全脫後既三角位,觀感乾淨左好多😉


#脫毛

#男士脫毛

#男士蜜蠟脫毛

#男士脫毛是正常不過的事

#Waxingmen

#消費券

77 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page