top of page
搜尋

B6 Bazillion $600呢位哥哥一月黎脫過一次,相隔5個月,毛毛粗度已經打回原形,呢啲就係俗稱獅子球既毛量,全脫後乾爽哂,唔想全脫,其實都可以揀修剪毛髮😊


#脫毛 #男士脫毛 #男士蜜蠟脫毛 #男士脫毛是正常不過的事 #waxingmen #相中人已同意公開照片

110 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page